VAUČERI

Smeštaj i Apartmani Petković u Sokobanji se na vaučer izdaju još od 2018. godine i nalaze se na listi prijavljenih ugostitelja za sistem vaučera. Prvi turisti dolaze početkom proleća kako bi izbegli gužvu i doživeli Sokobanju u pravom svetlu. To su najčešće penzioneri koji odsedaju u Apartmane Petković na više od 7 dana. Smeštaj je udoban i topao jer su apartmani opremljeni centralnim grejanjem.  Osim letnje turističke sezone, vaučer se koristi i za ranu jesen. Sve više turista se prijavljuje za septembar i oktobar kada sokobanjska priroda menja svoje boje što ljubitelje prirode privlači. Oni koji bi da se sklone iz gradova i bave sportom dolaze u Sokobanju radi ribolova, planinskog biciklizma, planinarenja, fotografije, branja pečuraka i naravno banjske klime.

Ko dobija vaučer za apartmane Petković

 • Da Vaše mesto prebivališta nije Sokobanja.
 • Sva nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje kao i druga lica koja su korisnici posebne nočvčane pomoći i privremene naknada
 • Korisnici prava za pomoć i negu drugog lica
 • Sva zaposlena lica sa neto mesečnim primanjima manjim od 70.000,00 dinara
 • Ratni vojni i civilni ratni invalidi sa mesčnom neto platom manjom od 70.000 dinara mesečno
 • Korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu
 • Vlasnik porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstva u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
 • Svi student od prvog do trećeg stepena.
Dobitnici vaučera od nadležnog Ministarstvo, putem Pošte Srbije, dobijaju vaučere na adresu, putem preporučene pošiljke.

Kako se prijaviti za vaučer za smeštaj Petković

Prijavljivanje za vaučer se radi lično uz odgovarajuću dokumentaciju. Ako je lice pensioner ili ima pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, ratni vojni invalid ili civilni invalid rata, drugo lice ga može prijaviti. Sve prijave se podnose na šalterima JP „Pošta Srbije“ najdalje 30 dana pre početka realizacije aranžmanav i primaju se najkasnije do 15.10.2021 godine.

Dokumenta za prijavu

 • Penzioneri daju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka.
 • Studenti daju potvrdu sa fakulteta o statusu studenta za tekuću školsku godinu prvog, drugog ili trećeg stepena.
 • Zaposleni sa neto platom manjom od 70.000,00 dinara daju na uvid original potvrdu od poslodavca o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Svaka prijava mora biti čitko potpisana i popunjena. Budući korisnik na uvid daje fotokopiju lične karte ili pasoša. Od ugostitelja se prilaže potpisana potvrda da je izvršena rezervacija za smeštaja na ime korisnika vaučera. Potvrda može biti skenirani document, poslata e-mailom. Mora imati puno ime korisnika vaučera sa periodom rezervacije.

Boravak na vaučer u Sokobanji

 • Boravak ne može biti kraći od 5 noćenja.
 • Smeštaj na vaučer se uzima za boravak van mesta prebivališta ili van mesta studiranja.
 • Vaučer se koristi samo za smeštaj za koji je izvršena rezervacija. Ime smeštajnog objekta će biti na samom vaučeru.
 • Pre prijave za vaučer, proveriti sa vlasnikom smeštaja da li je njegov objekat na listi prijavljenih za izdavanje putem vaučera kako ne bi odbili Vaš zahtev.
 • Vaučer je vrednosti od 5.000,00 dinara I pokriva samo cenu smeštaja a ne hranu i piće, boravišnu taksu i druge usluge. To se posebno plaća.
 • Ako je cena aranžmana veća od vrednosti vaučera, razliku korisnik sam plaća. Ako je cena manja, razlika se ne nadoknađuje.